Integritetspolicy

Allmänt

AB Utbildning & Co följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Policyn gäller i alla sammanhang – när du besöker vår hemsida, använder någon av våra tjänster där och när du mejlar oss. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon eller när du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@utbildning-co.se

Genom att beställa produkter eller använda de tjänster vi har accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att AB Utbildning & Co använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Personuppgifter vi samlar in

I och med förordningen har vi inventerat vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Vi vill säkerställa att vi enbart hanterar personuppgifter som fyller en funktion för våra tjänster.

AB Utbildning & Co får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobilnummer, mejladress eller fysisk adress.

Personnummer kan vara ett annat exempel men då endast om du önska betala något via faktura. Då kan även fakturaadress, referensperson och annan faktureringsinformation insamlas.

Annan information kan vara om tjänster eller produkter du beställer från oss. Det kan även röra sk. enhetsinformation –  t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Enhetsinformationen kommer via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem.

Ibland kan dina uppgifter komma från andra men då alltid i samband med en beställning från en friskvårdsportal till någon av våra webbutbildningar.

Hur använder vi informationen

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. De används för att möjliggöra god service som att leverera det du beställt, skicka information som du har begärt, tex svara på mejl eller skicka dig nyhetsbrev.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Om cookies

Läs mer här om hur vi använder cookies. https://www.utbildning-co.se/cookie-info

Delar vi informationen vidare

AB Utbildning & Co kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om AB Utbildning & Co förvärvas av tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Om vår säkerhet

Vi på AB Utbildning & Co strävar alltid efter att våra system ska vara så säkra som möjligt för att du som kund till oss ska vara trygg när du använder våra tjänster. Som en del av vårt säkerhetsarbete kommer vi aldrig lämna ut några specifika detaljer om vilka metoder vi tillämpar för att upprätthålla säkerheten i våra tjänster.

Du är givetvis välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter som rör vår säkerhet.

Hantering av lösenord

Inga lösenord till någon av våra webbutbildningar sparas någonsin utan att först krypteras separat. Detta innebär att ingen, inte ens vi själva, någonsin kan få fram ett lösenord som du angivit för ditt konto. Ett förlorat lösenord måste därför alltid ersättas med ett nytt.

Utveckling och drift

AB Utbildning & Co både utvecklas och drivs i Sverige. Det innebär även att all data lagras i Sverige med den säkerhet man kan förvänta sig av ett modernt datacenter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändringarna på https://www.utbildning-co.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

Kontakta oss

Du är givetvis välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter som rör vår säkerhet. Personuppgiftsansvarig är AB Utbildning & Co med organisationsnummer: 556521-3070 Ulmasgatan 4, 792 95 Mora, tfn 070 6258623, mejl: info@utbildning-co.se