Några tidigare uppdragsgivare

Kungliga Dramatiska Teatern, 1,6/2,6miljonerklubben, Monier Roofing AB, Svenska Kyrkan, AstraZeneca, Almi, Beijer Bygg, Landstinget Dalarna, Mora kommun, Älvdalens kommun, Orsa kommun, Stockholms Stad, Falu kommun, Sävsjö kommun, Carema AB, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsarbetsnämnden, Högskolan Dalarna, Siljansutbildarna, Handelsbanken Fritid, Borlänge Energi AB, Kommunal, SKTF, Apoteket AB och Kronofogdemyndigheten.

 


Tyckt och sagt

 

Mental träning minskar risken för utbrändhet

Minska risken för utbrändhet med mental träning. Avslappning och mental träning ger också bättre självförtroende, ökad arbetstrivsel och lägre stressnivåer. Det har personal i Mora kommun upplevt som deltagit i utbildningen "ditt liv, ditt ansvar, dina möjligheter", med syfte att stärka individen och förebygga stress och utbrändhet.

Att jobba med sig själv, lära sig avslappning, mental träning och stresshantering, att få redskap för att kunna hantera och förändra sitt liv på ett bra sätt, ger bättre självförtroende, ökad arbetstrivsel och lägre stressnivåer. Det och mycket mer visar en undersökning som jag har gjort.

1998 började jag jobba med vård- och omsorgspersonal och deras chefer här i Mora kommun. Med så gott resultat att allt fler yrkesgrupper inom kommunen numera erbjuds utbildningen.

Toppbetyg
Det är över 300 personers upplevelser som ligger till grund för statistiken. Utvärdering av verksamhetens resultat har skett med hjälp av frågeformulär, före, under och efter avslutad utbildning.

Oavsett utgångsläge har samtliga deltagare en upplevelse av att ha sänkt sin stressnivå, i genomsnitt med 24 %. Förmåga att slappna av muskulärt har ökat med 45 %. Förmåga att ta hand om den egna hälsan har blivit 30 % bättre. Kursen har också påverkat självförtroende, det positiva tänkandet och arbetstrivseln. Det förra har ökat med i snitt 20 % och förmågan att se ljusen i tillvaron ökade med 30 %. Arbetstrivseln ökade med 15 %.

Utbildningen har fått toppbetyg. Eller som en deltagare uttryckte saken: "Det här är den kurs som under alla år har givit mig mest. Den har känts meningsfull. Alla mina förväntningar är uppfyllda med råge."

Eget ansvar
Insikten att jag själv kan påverka mitt mående, mina attityder och min inställning till det som sker och på så sätt förändra mitt liv, betyder väldigt mycket. Att få ett alternativ, se en väg att själv påverka sin livssituation men också att ta större egenansvar för sitt mående. Det leder i förlängningen naturligtvis till höjd livskvalitet, bättre effektivitet, kortare sjukskrivningstider och minskad sjukvårdskonsumtion.