Mer stress, nej tack!
Ja tack, det här låter intressant och vi vill bli kontaktade för mer information.

När ni är flera i er organisation som har behov av samma utbildning, då kommer vi till er.

En utbildning med Eva Johansson är en resa i livets möjligheter fylld av kunskap, klokskap och aha-upplevelser.

Mer stress, nej tack!

Medarbetare som mår bra gör ett gott jobb. Stress är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, en tredjedel av de yrkesarbetande är så stressade att arbetsförmågan är väsentligt nedsatt. Det här kostar arbetsgivarna närmare 100 miljarder kronor per år. Kostnaden för den enskilde kan inte ens mätas i pengar.

Här kan du själv beräkna kostnader för sjukfrånvaro med hjälp av ett enkelt kalkylprogram från Försäkringskassan. Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Mer stress, nej tack! är en kurs där deltagaren får lära sig mer om stress, stressreaktioner, kroppens varningssignaler och framför allt hur de ska bli bättre på att hitta sitt bästa mående och hantera oönskade situationer och stress inom livets olika områden. Hitta tänket för att behålla balansen, lugnet, energin och glädjen i livet.

Låt inte stressen ta över - bestäm stresstopp nu.