MindfulnessMindfulness

Mindfulness översätts ofta med "medveten närvaro", att styra sin uppmärksamhet till nuet. Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att bedöma eller värdera det man uppmärksammar. Det är med andra ord en form av träning som består i att rikta uppmärksamheten på det du vill och behålla den där.

Syftet med mindfulness är inte att förändra något utan vara med saker som de är. Du ska leva livet så vaket som möjligt ögonblick för ögonblick, och att träna kroppsskanning är ett sätt att bli mer medveten om den egna kroppen, känslor och förnimmelser. När du gör det till en vana att observera dig själv, nyfiket och utan att döma, blir du så småningom mer medveten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr dig.

Just att behålla uppmärksamheten är det svåra, vi är alla medvetet närvarande under kortare och ibland längre stunder. Med träning kan vi lära oss att ta tillbaka vårt fokus till nuet och bli medvetna om vi riktar fokus mot inre skeenden som tankar, känslor eller kroppsliga sensationer eller utåt mot omgivningen.

Mindfulness vs avslappning

Mindfulness och avslappning är inte detsamma. Den största skillnaden är att du med avslappning har ett uttalat mål och ett önskat resultat som du vill uppnå medan mindfulness handlar mer om ett utforskande av här och nu utan att lägga någon värdering vid det du upptäcker.

Med mindfulness får du träna dig på att vara här och nu, vaken och i allra högsta grad medveten om vad som händer inom dig och i din omgivning, du får stiga ur din "autopilot" och se verkligheten som den är just nu. I avslappning/mental träning använder du "autopiloten" för att styra mot mål som programmerats in under ett förändrat medvetandetillstånd.

Är det inte motsägelsefullt att blanda den totala närvaron och vakenheten med att lära sig till ett lättare transtillstånd för att sätt kropp och sinne på rätt spår. Nja, är det motsägelsefullt att använda bokstäverna i alfabetet för att göra ord och meningar?

Mindfulness som den praktiseras i nutid i väst är inspirerad av den amerikanska professorn i medicin Jon Kabat-Zinn. Hans definition av mindfulness lyder som följer: "att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt i ögonblicket utan att värdera det".

Gå vidare här

Om du vill lära dig att praktisera både mindfulness och avslappning så ta en titt på Mindfulskolan. Det är en webbutbildning som passar alla som är nyfikna på vad ett avslappnat och ett medvetet närvarande kan göra för livskvaliteten.

  Mindfulskolan

 

Om du vill börja med en app - välj Mindfulness för alla 

 

Mindfulness för alla

 Android − Ladda ner från Play butiken iPhone/iPad − Ladda ner från Appstore