Sökes − Modig chef
Det här låter intressant och vi vill bli kontaktade för mer information.

Företagsintern workshop

En workshop med Eva Johansson ger enkla och kraftfulla redskap för inspiration till ett nytt tänk. Hon arbetar med siktet inställt på att inspirera och coacha människor att bättre kunna hantera livet och dess möjligheter. Som föreläsare, inspiratör och utbildare är Eva engagerande och har glimten i ögat. Hon har förmågan att göra det begripligt, enkelt och konkret.

Sökes − modig chef!
en heldag i dialogens tecken

Det här är en dag som hjälper medarbetarna att se med andra ögon på sin arbetssituation, känna delaktighet och initiera förändringar för att öka arbetsglädjen och effektiviteten. Dagen ger inspiration, rätar ut frågetecken, sätter igång reflektioner och diskussioner. Istället för att fastna i det som varit, fokusera på problem, utvecklar vi det som fungerar, jobbar möjlighetsorienterat och fokuserar det som är viktigast just nu. Utgångspunkter är det egna ansvaret och att alla behövs. Gruppen får påfyllning med nödvändiga redskap och dessutom får du som chef kraftfulla verktyg att använda framöver.