Coachkurs för chefer
Ja tack, det här låter intressant och vi vill bli kontaktade för mer information.

När ni är flera i er organisation som har behov av samma utbildning, då kommer vi till er.

Eva Johansson jobbar med stora och små grupper som vill förändring, står inför en nystart och/eller vill ha påfyllning där utveckling, inspiration, balans, glädje, energipåfyllning och motivation är nyckelord.

Coachkurs för chefer

Att vara coach innebär att matcha en person eller en grupp personer framåt mot uppsatta mål. Inte genom att gå framför, leda, inte genom att gå bakom, driva på, utan gå bredvid, coacha. Här får du jobba med tekniker, modeller och förhållningssätt både från den Mentala Träningen och från NLP, som är en förkortning av NeuroLingvistiskProgrammering. Mer spännande och kraftfullt än så kan det knappast bli!

Coacha dig själv − grundkurs för chefer ger de nödvändiga redskapen för effektiv egencoachning

Hur mycket bättre vill du bli och hur mycket bättre vill du må? Vad skulle det innebära för dig om du lärde dig tekniker som gör att du enkelt hittar dina mål, definierar hinder, hittar lösningar, fokuserar på rätt saker och utnyttjar mer av din potential? Skulle du vara hjälpt av att föra ett gott samtal och öka din förståelse för hur du påverkar och blir påverkad?

Genom teori, övningar, reflektioner och diskussioner kommer du att uppleva växande, lärande och utveckling. Kursen går på tre halvdagar.


Coacha dig själv och dina medarbetare - fördjupningsdelen tar dig vidare i effektiv coachning

Vad skulle det betyda för dig, dina medarbetare och verksamheten om varje individ mår och fungerar bättre?

Fördjupningsdelen, som är tre halvdagar, hjälper dig att bli bättre på att visa andra hur de kan använda sin kapacitet och förmåga för att nå önskade resultat. Kort sagt, hjälpa dem hjälpa sig själva att ta ut kursen i livet och fungera som bra och ansvarsfulla förare i sina liv och professioner. Lyssna, fråga och förstå - kommunicera på ett effektivt sätt. Du lär dig att ställa de där individuella frågorna som tydliggör och motiverar. Genom teori, övningar, reflektioner och diskussioner kommer du att växa och utvecklas som coach.