Affrimationer

En affirmation är ett påstående som du upprepar till dig själv tills den blir en del av dina känslor, dagliga tankar och föreställningar. Andra uttryck för affirmationer skulle kunna vara ”strukturerat positivt tänkande” eller varför inte ”mentala karameller”. Det är korta och kärnfulla påståenden som handlar om att du redan är den du vill vara, känner det du vill känna, uttrycker det du vill uttrycka och gör det du vill göra.

En möjlighet uttryckt i nutid

Det är viktigt att affirmationen handlar om din egen förändring, inte andras. Du kan aldrig ändra på någon annan än dig själv, men du kommer att bli förvånad när du märker hur mycket som händer i din omgivning när du börjar förändra dina egna attityder och värderingar. Det är ju ganska vanligt att vi ser andra som orsaken till våra problem.

För att affirmationen ska vara effektiv ska du formulera den som om den redan är sann. Den ska vara uttryckt i presens – säg »jag har« och »jag är«. Om du säger »i morgon har jag« så kommer du aldrig att nå fram. I morgon kommer alltid att vara i morgon. Om du affirmerar att »jag kommer att njuta av ett lyckligt liv«, kommer det alltid att vara utom räckhåll för dig. Din tro hör framtiden till och kommer att bli kvar där. Du ska föra in tron i nuet genom att säga »jag njuter av ett lyckligt liv«. När du skriver ner affirmationen har du redan påbörjat processen.

Det undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden. Låt affirmationen slinka in i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft och på så vis skapa en ny verklighet åt dig. Det är det du ofta tänker på, som skapar din verklighet. Dina negativa tankar om dig själv är inget annat än negativa affirmationer, dvs tankar som du så ofta upprepat inför dig själv att de till sist blivit självuppfyllande.

Affirmationen ska vara positiv. Det duger inte att säga något i stil med »jag är inte velig«. Du kommer fortfarande att tycka att du är velig om du inte möter med ett positivt påstående om dig själv som »jag har lätt för att bestämma mig«. Så ta inte med negationer som inte, aldrig eller omöjligt utan använd bara positiva ord. Det undermedvetna förstår inte negationer, de registreras helt enkelt inte.

Modigt att skapa det du vill

Formulera affirmationen enkelt och var specifik. Ju mer specifik du kan vara desto klarare blir ditt resultat. Det är många som vandrar genom livet utan att göra klart för sig vad de egentligen vill, vad som är viktigt för dem och vad de önskar i sitt liv. De tror att livet en dag kommer att lösa sig av sig självt på bästa sätt. Men livet är verkligen ett gör-detsjälv-projekt och det är modigt att börja skapa det du verkligen vill ha i ditt liv. För att nå dit måste du formulera vad du önskar dig och bekräfta att det är fullt möjligt för dig att nå dit.

Du kan förändra ditt liv när du förändrar dina tankar. Antingen väljer du tankar som stöder det du vill ha och göra och den du vill vara eller så fortsätter du i gamla hjulspår och låter dina gamla tankar styra din framtid. Valet är ditt.

Erbjudande - börja veckan med din personliga affirmation direkt i mejlen, 4 månader för 25 kr.

Veckans Affirmation 4 månader
25 kr

Dagens affirmation − välkommen att hämta en ny varje dag

Veckans affirmation − en mer personlig variant som du kan prenumerera på