Mental träning/NLPMental träning

Mental träning/NLP är en samling tekniker med vars hjälp du kan identifiera, byta ut och få fler av tankar, känslor och beteenden som du vill ha och som gör dig gott. Grunden för mental träning är avslappning. I ett avslappnat tillstånd är du väldigt mottaglig för självpåverkan. Nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål. Det är så här elitidrottsmän jobbar sig uppåt i karriären och på prispallen.

Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med hjälp av visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande av det du önskar. I hjärnan lagras på detta sätt minnen av framtiden.

NLP som är en förkortning av neuro lingvistisk programmering är ett samlingsnamn på en uppsättning användbara, kraftfulla och enkla modeller, förhållningssätt och verktyg för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Själv ser jag mental träning som en plattform och använder NLP som spets och nycklar i kommunikation och förändringsprocesser.

Passar inom livets alla områden

Använd mental träning – tankens och bildens kraft – när du vill:

 • förbättra din självkänsla
 • öka kreativiteten och intuitionen
 • lära dig att påverka yttre och inre stress
 • öka din koncentration och förbättra minnet
 • ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger
 • påverka dina prestationer
 • påverka ditt mående och din hälsa
 • bryta negativa vanor
 • styra dina tankar
 • ändra dina handlingsmönster

Du skapar mer av det du tänker på

Det är sant att kvaliteten på våra tankar också bestämmer kvaliteten på våra liv. Tänk vilka möjligheter det ger oss! Du ska veta att det du tänker på, riktar din uppmärksamhet mot skapar du mer av. Vad du än riktar dina tankar mot så blir det tydligt och växer till sig.

Fråga dig själv om dina tankar visar det du vill ha i livet. Om du i dina tankar letar efter tänkbara silverkanter. Eller om de är och rotar i det där, du inte alls vill känna eller ha. Gör en vandring i tanken från det du inte önskar i ditt liv till det du vill ha mer av. Varför inte ta fundera fram alla tänkbara lösningar istället för att fastna i problemet?

Använd alla dina sinnen

När du visualiserar, det vill säga ser dig själv i olika situationer, ställer kropp och sinne in sig på att uppfylla det du föreställer dig. Genom att använda dina sinnen på olika sätt kan du öka kvaliteten och effekten av dina bilder.

 • Synen. Med hjälp av synen kan du t ex ändra skärpa, storlek och färger i bilden tills du får en stark upplevelse.
 • Hörseln. Vilka ljud kan du förknippa med bilden, är de dova eller ljusa, finns de nära eller långt bort?
 • Känslor och förnimmelser. Vilka positiva känslor föder dina bilder, kan du uppleva känslan över ett stort eller litet område?
 • Dofter och smaker. Är det några speciella dofter och smaker du kan förknippa med situationen?

Du kanske också vill läsa om: 

  Guldkorn − vardagens små under   Positivt tänkande
  Mål och målbilder

Ladda hem en app

Du kan ta hjälp av mina appar för att få din framtid precis så bra som du vill ha den. Prova gärna − Nå dina mål − och finns både för iPhone och för Android.

”Underbart – framtiden here I come. Tack för alla fantastiska redskap du delar med dig av och tack för din njutbara röst, den gör mig lugn och tillitsfull. Jag SKA klara av det jag förutsatt mig!”
PA

Gå vidare här

En utbildning där du utvecklar ditt personliga ledarskap och skapar din egen bästa framtid. Du får jobba med det bästa ur NLP, KBT (kognitiv beteendeterapi) och mental träning. Det här är en webbutbildning med dokumenterat goda resultat.

  Personligt ledarskap − Livskörkortet