Läkande & stärkande vid cancersjukdom − broschyr med CD

Läkande & Stärkande vid cancersjukdom/mp3
105 kr
Läkande & Stärkande vid cancersjukdom/cd
105 kr

  Läs mer om innehållet i broschyren

CD-skivan alt MP3-filerna som finns med broschyren innehåller fem olika övningar.

  Övningarna finns även att få som app både för Android och iPhone.

1. Avslappning

Den här grundträningen är främst till för dig som är nybörjare inom avslappning. Du kan till att börja med köra den parallellt med de andra övningarna. Ägna tid åt grundträningen, det har du igen senare.

2. Läkning

Här hittar du ditt eget läkande ljussken som hjälper vävnader, organ och muskler, fibrer och celler i hela din kropp att få mer energi, helas och läkas. Det läkande ljuset kommer att följa dig i de övriga övningarna. Den här övningen kan du t ex använda efter operationer för att påskynda den läkande processen.

3. Immunförsvaret

Din kropp har massor av läkekrafter. Den här övningen är tänkt att hjälpa immunförsvaret att bli ännu mer handlingskraftigt genom att öka antalet vita blodkroppar och låta dem ta upp striden med cancercellerna. Du får föreställa dig hur de vita blodkropparna vinner kampen när de sjuka cellerna tillintetgörs.

4. Reducera och förminska

Du går vidare med att göra en bild av tumören/tumörerna. Din nästa uppgift är att ändra cellernas utseende. Du ska få tänka dig tumören så harmlös som möjligt. Du låter den bli mjuk och porös, grå eller färglös i din inre bild. Därefter ska du göra den mindre. Sedan kopplar du in immunförsvarets styrkor, de har lättare att bekämpa cancercellerna om du kan uppleva dem som försvagade och förvirrade.

5. Hjälp vid medicinsk behandling

Om du får strålbehandling eller cellgifter kan du använda den här övningen för att ytterligare förstärka den behandlingen. Du får jobba med bilder om hur de medicinska behandlingarna hjälper kroppen att förstöra och rensa ut cancercellerna.