Läkande & stärkande vid cancersjukdom

Läkande & Stärkande vid cancersjukdom/mp3
105 kr
Läkande & Stärkande vid cancersjukdom/cd
105 kr

Tänk om det är så att vi genom att använda våra tankar och inre bilder kan påverka vårt mående och innehållet i vårt framtida liv! Vad skulle det kunna innebära för dig?

Omkring 50000 fall av cancer upptäcks varje år, det är över 100 svenskar som varje dag får beskedet cancer. Av dessa botas ungefär hälften helt och hållet. Trots det upplever många att diagnosen cancer är mer ödesmättad och hotfull än de flesta andra sjukdomar.

Självhjälp

Det är många som letar alternativa behandlingar och många som letar efter verktyg för att kunna stärka sig mentalt i den pressade livssituation som en cancersjukdom ofta medför. Nu äntligen finns det ett bra och informativt material för självhjälp.

Mental träning och avslappning är tekniker som kan bidra till att fysiskt stärka kroppens försvarsmekanismer och psykiskt till att behålla eller ge livsglädjen tillbaka.

Broschyr med cd-skiva alt. mp3-filer

Materialet, som består av en informationsbroschyr och en cd-skiva/mp3-filer, är ett stöd för att orka med sig själv och alla behandlingar under en tuff period i livet. Ett stöd och en hjälp för att bygga kraft, tro, mod och tillit. Tanken är att du som cancerpatient ska få hjälp att hitta din egen, djupt liggande inre förmåga att läkas, känna större sinnesfrid och kunna uppleva livskvalitet också när det känns som svårast.

Broschyren är på 16 sidor och består av två delar. Dels en del med information om cancer, där texten är hämtad ur foldern "Cancer" skriven av professor Stefan Einhorn, publicerad av Cancerfonden, och en del, skriven av mig själv, som tar upp mental träning och hur det ska användas i detta sammanhang.

  CD-skivan/Mp3-filerna till materialet innehåller fem olika övningar

  Övningarna finns även att få som app både för Android och iPhone.

   Läs gärna artikeln "Våga tro på att framtiden finns" från Hemmets Journal

  Vill du veta hur jag tänker?