Mindprogrammet                                                                                  Ja tack, det här låter intressant och vi vill bli kontaktade för mer information.

Mindprogrammet - företagsutbildning

Om man tror på ett samband mellan mående och prestation så blir det naturligt att skapa förutsättningar som ger medarbetarna möjligheter både att öka kontrollen över och att förbättra sitt mående. Mindprogrammet är ett naturligt steg i allt hälsoarbete. Medarbetare som mår bra gör ett bättre jobb.

Med en Diplomerad Mindtrainer på företaget skapas jagglädje, arbetsglädje och livsglädje!

Stress är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, en tredjedel av de yrkesarbetande är så stressade att arbetsförmågan är väsentligt nedsatt. Det här kostar arbetsgivarna närmare 100 miljarder kronor per år. Kostnaden för den enskilde kan inte ens mätas i pengar.

Mind Programmet gör deltagaren till en medveten person som lär sig hantera stress och andra påfrestningar på ett hälsofrämjande sätt. Mind Programmet ger insikten att det är den enskilda individen, och ingen annan, som har makten över sitt liv och därmed också möjlighet att påverka och förändra det som påverkar negativt. Här spelar självbilden en central roll. Genom att känna sitt eget värde och få en känsla av att vara duglig blir det lättare att fatta bra beslut utifrån egna krav, förväntningar och förutsättningar.

Tre delar

Genom att öka motivationen hos den enskilde att ta ansvar för sig själv och sitt mående kan arbetsgivare och medarbetare tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för en trivsammare och bättre arbetsmiljö. Mind Programmet, som består av tre olika delar, är en långsiktig investering i en frisk och positiv personal.

  • Slappna av – den första delen ut mot medarbetarna är en föreläsning med det grundläggande för fortsatt avslappningsträning. Därefter ges möjlighet gemensamma avslappningsövningar och övningar i mindfulness på enheten.
  • Stressa ner – del två är stresshantering och mental träning i sex steg. En kurs där deltagarna får lära sig mer om stress, kroppens varningssignaler och framför allt hur de ska bli bättre på att hitta sitt bästa mående och hantera oönskade situationer.
  • Nå dina mål – tredje delen av Mindprogrammet har fokus på målbildsträning, hur vi på bästa sätt får framtiden så som vi vill i stället för att sitta fast i mönster som inte fungerar. Att ha mål och mening i sitt liv betyder inte att leva i framtiden, tvärtom. Det betyder att det blir lättare att leva i nuet.

Diplomerad Mindtrainer

Med en Diplomerad Mindtrainer inom företaget ges tillgång till kunskap, kompetens och ett kvalitetssäkrat koncept som är en tillgång och hjälp för att, på ett kostnadseffektivt sätt, arbeta främjande och långsiktigt med hälsa och välmående.

  Läs mer om utbildningen till Dipl Mindtrainer.