Diplomerad Mindtrainer

Diplomerad Mindtrainer är en utbildning för dig som vill inspirera, engagera och göra skillnad. Du vill utveckla dig själv och ditt sätt att aktivt arbeta hälsofrämjande och lära dig mer om olika strategier och få verktyg för att kunna vara med och skapa bättre hälsoförutsättningar. Utbildningen till diplomerad Mindtrainer tar dig själv och din yrkesroll ytterligare en nivå.

Som diplomerad Mindtrainer har du tillgång till ett exklusivt kvalitetssäkrat koncept − Mind Programmet − ett färdigt kursupplägg som ger verktyg för att inspirera och motivera deltagarna. Förutom tillgång till konceptet får en diplomerad Mindtrainer en gedigen utbildning och ges möjlighet till uppföljningsutbildningar där även områden som kommunikation, coachning och fortsatt personlig utveckling ingår. Allt för att kunna jobba med att skapa jagglädje, arbetsglädje och livsglädje!

Mental träning när den ger som mest

Mind Programmet består av tre olika delar och är ett naturligt steg och en långsiktig investering i hälsoarbete.

Utbildningen, som är en kvalitetssäkrad processutbildning, består av 8 ledarledda dagar, tre distansutbildningar, Mindfulskolan, Slutstressat och Livskörkortet, med det bästa ur mental träning, KBT (kognitiv beteendeterapi) och mindfulness samt praktik med diplomeringsuppgifter fördelade över 1 år.

En diplomerad Mindtrainer har kunskap, kompetens och jobbar med ett kvalitetssäkrat koncept.

Du kan välja om du vill gå som "privatelev", ensam eller med någon annan eller om du föredrar att gå i grupp. Kostnaden är densamma, utbildningsdagarna blir något färre. Det finns både fördelar och nackdelar att vara en eller två deltagare istället för att vara i en större grupp. En fördel är att vi tillsammans väljer datum.

Anmälan

Redan när du anmäler dig och har betalt in anmälningsavgiften får du starta upp onlinekursen Mindfulskolan, när du är färdig med den kan du sätta igång med Slutstressat. Båda utbildningarna ger dig träningsfärdigheter och ökar din förståelse för stressproblematiken och dess lösningar.

Modul 1, 2 dagar – slappna av

Grunderna i avslappning och praktisk avslappningsträning. Du får även prova på mindfulness och bekanta dig med ”Slappna av-konceptet” samt börja träna på ledarrollen. Du kommer att få med dig en färdig föreläsning med powerpointmaterial som du kan använda när du startar upp med avslappningsträning i en grupp. Avslappning är även grunden i mental träning.

Modul 2, 3 dagar – stressa ner

Vi går igenom materialet till den kurs i stresshantering du ska hålla. Det är en kurs där deltagarna får lära sig mer om stress, kroppens varningssignaler och framför allt hur de ska bli bättre på att hitta sitt bästa mående och hantera oönskade situationer. Kursen är upplagd i fem steg och du kommer att få med dig allt material du behöver för att direkt starta upp en kurs i stresshantering och mental träning. I kurskonceptet ingår handledarpärm och powerpointmaterial.

När du är färdig med onlinekurserna Mindfulskolan och Slutstressat påbörjar du distansutbildningen Livskörkortet som även kommer att ge dig de kunskaper du behöver för att känna dig säker och trygg i din roll. Livskörkortet ska du slutföra innan diplomering.

Modul 3, 2 dagar – nå dina mål

Nu jobbar vi igenom materialet till målbildsträningen, den tredje delen av Mindprogrammet som hjälper deltagarna att nå sina mål och få framtiden precis som de önskar.

Kursen är upplagd i fem steg och innan diplomeringen ska du ha genomfört en målbildskurs. Även till den får du färdigt material, som kursupplägg och powerpointpresentationer. I din egen utveckling fortsätter du med Livskörkortet. Du jobbar på i din egen takt och ska vara färdig innan det är diplomeringsdags.

Modul 4, diplomeringsdag

När du genomfört alla moduler och är färdig med dina uppgifter är det dags för diplomering. Då har du skickat in dina tankar runt gruppavslappningen du hållit i samt utvärderingar på minst en kurs både i ”Stressa ner-konceptet” och ”Nå dina mål-konceptet”. Du är klar med Mindfulskolan och Slutstressat, dessutom har du tagit Livskörkortet.

Vad krävs för att bli diplomerad Mindtrainer?

För att bli diplomeradd Mindtrainer krävs deltagande vid samtliga tre utbildningsmoduler. Genomgångna webbutbildningar, Mindfulskolan, Slutstressat och Livskörkortet samt två egna genomförda, utvärderade och godkända kurser – Stressa ner och Nå dina mål. Du ska också ha haft en föreläsning om avslappning med övningar i en grupp.

  När, var och hur. Information och anmälningsblankett hittar du här.