Minska risken för utbrändhet med mental träning. Avslappning och mental träning ger också bättre självförtroende, ökad arbetstrivsel och lägre stressnivåer. Det har personal i Mora kommun upplevt som deltagit i utbildningen "Ditt liv, Ditt ansvar, Dina möjligheter", med syfte att stärka individen och förebygga stress och utbrändhet.

Mental träning minskar risken för utbrändhet

Att jobba med sig själv, lära sig avslappning, mental träning och stresshantering, att få redskap för att kunna hantera och förändra sitt liv på ett bra sätt, ger bättre självförtroende, ökad arbetstrivsel och lägre stressnivåer. Det och mycket mer visar en undersökning som jag har gjort.

Bli en bra chaufför i livsracet

1998 började jag jobba med vård- och omsorgspersonal och deras chefer här i Mora kommun. Med så gott resultat att allt fler yrkesgrupper inom kommunen numera erbjuds utbildningen. Ryktet har också spridit sig vidare, nu åker jag runt i landet bland andra kommuner och privata företag med utbildningen "Ditt liv, Ditt Ansvar, Dina möjligheter".

Den här utbildningen är för alla som vill skapa sin egen framtid, utveckla sig själv och bli personligt starkare. För alla som vill bli en bra chaufför på sin egen livsresa. Det är en utbildning som bygger på det egna engagemanget och den är naturligtvis frivillig och självvald. I deltagarens åtaganden ingår, förutom ett öppet sinne, avslappningsträning och andra övningsuppgifter på hemmaplan.

Sedan utbildningsmaterialet Avslappning & Mental Träning för ett rikare liv, bok och cd, kom ut har jag använt det i mina utbildningar i personlig utveckling. Det fungerar enormt bra. Förutom avslappningsträning och stresshantering omfattar utbildningen också tankens och bildens kraft, att jobba med framtidsbilder, lära känna sig själv, jobba med självbild, självkänsla och självförtroende, lära sig använda ordet nej på ett lugnt och bra sätt. Det är mycket vi behöver kunna för att ta det här livskörkortet - och bli en bra chaufför i livsracet.

Sänkt stressnivå

Det är numera närmare 300 personers upplevelser som ligger till grund för statistiken. Utvärdering av verksamhetens resultat har skett med hjälp av frågeformulär, före, under och efter avslutad utbildning.

Oavsett utgångsläge har samtliga deltagare en upplevelse av att ha sänkt sin stressnivå, i genomsnitt med 24 %. Förmåga att slappna av muskulärt har ökat med 45 %. Förmåga att ta hand om den egna hälsan har blivit 30 % bättre. Kursen har också påverkat självförtroende, det positiva tänkandet och arbetstrivseln. Det förra har ökat med i snitt 20 % och förmågan att se ljusen i tillvaron ökade med 30 %. Arbetstrivseln ökade med 15 %.

Insikten att jag själv kan påverka mitt mående, mina attityder och min inställning till det som sker och på så sätt förändra mitt liv, betyder väldigt mycket. Att få ett alternativ, se en väg att själv påverka sin livssituation men också att ta större egenansvar för sitt mående. Det leder i förlängningen naturligtvis till höjd livskvalitet, bättre effektivitet, kortare sjukskrivningstider och minskad sjukvårdskonsumtion.

Toppbetyg

Det händer mycket i våra liv när vi tar chansen att stanna upp, fokusera inåt, begrunda och reflektera. Det är stor skillnad på att ha kunskap och att använda sig av den. Det är först när kunskapen gått från hjärna till hjärta, integrerats i oss själva som vi har riktig glädje av den.

Utbildningen har fått toppbetyg. Eller som en deltagare uttryckte saken: "Det här är den kurs som under alla år har givit mig mest. Den har känts meningsfull. Alla mina förväntningar är uppfyllda med råge."