Ditt liv, Ditt ansvar, Dina möjligheter
Ja tack, det här låter intressant och vi vill bli kontaktade för mer information.

När ni är flera i er organisation som har behov av samma utbildning, då kommer vi till er.

En utbildning med Eva Johansson är en resa i livets möjligheter. Det är säkert ingen tillfällighet att utbildningen "Ditt liv, Ditt ansvar, Dina möjligheter" aldrig betygsatts lägre än 9,21 på en tiogradig skala.

Ditt liv, Ditt ansvar, Dina möjligheter − steg 1

Livet är ett gör-det-själv-projekt, där vi själva kan välja vem som ska ha ansvaret och makten över vårt liv. Vi väljer själva om vi ska vara chaufför på vår livsresa, eller om passagerarrollen passar oss bättre. Det här är en utbildning som syftar till att göra oss till riktigt bra förare på livsresan och därmed lyfta det personliga ledarskapet.

Förutom avslappningsträning och stresshantering omfattar utbildningen också tankens och bildens kraft, lära känna sig själv, jobba med självbild, självkänsla och självförtroende, lära sig använda ordet nej på ett lugnt och bra sätt. Att sätta upp mål och lära sig hitta motivationen som behövs för att nå dem, är en viktig del i den egna utvecklingsprocessen. Vi kan själva bestämma hur vi vill att vår framtid ska se ut och aktivt jobba för att nå dit.

Ursprungligen är utbildningen på 30 timmar men det går båda att göra den längre och kortare. Allt efter behov och omständigheter.

Så här har det fungerat för Mora kommun


Hitta Din kraft! − steg 2

För alla som är intresserade av att hitta sin egen kraftkälla och som vill våga lita på sitt eget värde. Som vill bygga självkänsla och öka sitt självförtroende. Kort sagt, kursen passar alla som vill putsa upp sin självbild.

Den här kursen vänder sig till dem som har gått utbildningen "Ditt liv, Ditt ansvar, Dina möjligheter". Vi repeterar och fräschar upp kunskaperna i avslappning, mental träning och framtidsbyggande. Hela tiden med självbilden i fokus.