Passar den här kursen dig?

Det finns olika sorters sömnproblem, den kategori som den här kursen vänder sig till är de som går under rubriken Insomni. Det är den vanligaste formen av sömnproblem.

Insomni

Vanliga tecken på det som kallas insomni, är att man har svårt att somna, ofta tar det längre tid än 30 minuter. Att vakna ofta på natten eller att ligga vaken en längre tid under natten är andra tecken. Vanligt är också att vakna för tidigt på morgonen utan att känna sig utsövd.

Det här ska ha pågått minst tre veckor i sträck och fått till följd att du fungerar sämre både socialt och i arbetet.

Orsakerna till insomni varierar. Det handlar ofta om oro och stress, oregelbundna arbetstider, sjukdom eller så kan yttre störningar som t ex ljud vara ett skäl.

Det här behöver inte betyda att du ständigt är trött under dagen, utan du klarar det du ska. Men kombinationen − en hög grundspänning i kroppen samtidigt som du sover 4 – 5 timmar per natt och får ditt grundläggande sömnbehov tillgodosett − brukar leda till en mer allmän trötthet. I förlängningen tar kroppen stryk.

Det finns även andra anledningar till sömnproblem. Och för dessa är inte Sömnskolan tänkt. Om du är osäker på vad dina problem beror på så diskutera med din läkare innan du registrerar dig för kursen.

Hypersomni

Hypersomni kännetecknas av snarkningar och andningsuppehåll som gör dig ordentligt sömnig på dagtid. Snarkningar uppstår när luften får svårt att komma ned i lungorna och beror på att det är för trångt i de övre luftvägarna. Det kan ha fler orsaker, fettavlagringar hos överviktiga, stora tonsiller eller slapp muskulatur i andningsvägarna. En sned näsa kan också vara orsak.

Tips om det är snarkning eller andningsuppehåll som är ditt problem:

  • Försök gå ner några kilo om du är överviktig.
  • Alkoholintag ökar risken att andningsmuskulaturen blir för slapp och täpper till luftvägarna.
  • Lär dig sova på mage eller sidan. Du snarkar mer vid ryggläge.
  • Hjälp att vidga luftvägarna kan du få av vissa näsplåster, finns bland annat på Apoteket.
  • Hos din tandläkare kan du beställa en bettskena.

Parasomni

När en person drabbas av exempelvis sömngång eller mardrömmar kallas det parasomni.

Parasomni kallas problem med mardrömmar, sömngång, sängvätning eller sömnrelaterad astma, störningar som ofrivilligt uppträder under sömnen. De kan behandlas med läkemedel, olika individer kräver olika lösningar.

Depression

Att jämt vakna alldeles för tidigt beror ofta på en underliggande depression. Ca 80 % av deprimerade personer har sömnproblem. Det ger sig oftast till känna som ett för tidigt morgonuppvaknande, men insomningssvårigheter och nattliga uppvaknanden är också vanligt. Vid depression är sömntiden ofta förkortad. Kvinnor är en särskilt utsatt grupp där långvariga sömnbesvär i förlängningen kan leda till depression.

Dygnsrytmstörningar

Ibland sover vi normalt antal timmar fast på fel tid. Antingen somnar vi för tidigt eller för sent för att fungera bra. Ljusbehandling ger bra resultat för dessa problem.

Sömnskolan är inte svaret på depression, parasomni, hypersomni eller allvarliga dygnsrytmstörningar.

Det finns en del medicinska problem som kan ge sömnsvårigheter. Några exempel är:

  • diabetes
  • östrogenbrist efter klimakteriet
  • överaktiv sköldkörtel (struma)
  • vissa lungsjukdomar

Om du misstänker att du har sådana problem då ska du kontakta en läkare för undersökning och behandling.