Distansutbildningar | Onlineutbildningar | Webbutbildningar

Om du vill utveckling, påfyllning eller letar efter start till en ny framtid då kan jag erbjuda Livskörkortet, Självbildsskolan, Sömnskolan, Slutstressat och Mindfulskolan. Samtliga utbildningar har dokumenterat goda resultat. Det är fem självhjälpsprogram online som har förändrat livet till det bättre för många deltagare.

Livskörkortet

LivskörkortetUtbildning i personligt ledarskap för att göra dig till en riktigt god förare i livet. Utbildningen, där du får jobba med det bästa ur NLP, KBT (kognitiv beteendeterapi) och mental träning, passar när du vill bli bättre på dig själv och skapa din egen bästa framtid. Räkna med personlig utveckling och att du kommer att lära dig använda dina resurser bättre, känna mer energi och glädje i vardagen, må och fungera ännu bättre än tidigare.

Läs mer om Livskörkortet

Finns även på engelska - läs mer om Life's Driver's License

Självbildsskolan

SjälvbildssskolanDin absolut viktigaste relation, någonsin, är den du har med dig själv. Så se till att den blir riktigt bra! Det är viktigt, för alla, att du putsar på din självbild och vågar tro på dina egna resurser. Hur du ser på och tänker om dig själv påverkar livets alla delar, din omgivning, din familj, ditt arbete och ditt sociala liv. Att arbeta för att förbättra självbilden, öka självkänslan och självförtroendet är att arbeta för ett gott liv och en växande självrespekt. Du jobbar med det bästa ur KBT och mental träning.

Läs mer om Självbildsskolan

Sömnskolan

SömnskolanOm du är en av den miljonen människor i Sverige som sover dåligt och önskar att vakna betydligt piggare, med mer ork och energi – då är det här kursen för dig. Syftet med kursen är att du ska upptäcka vad god nattsömn kan vara, du ska lära dig vad som påverkar sömnen och identifiera dina hinder. Allt med KBT och mental träning som grund. Du kommer också att få jobba med specialskrivna avslappningsövningar just för stärkande sömn.

Läs mer om Sömnskolan

Slutstressat

SlutstressatNär du bestämt dig för att det får vara slutstressat då är det här kursen för dig. Syftet med kursen är att du ska hitta ditt sätt att hantera stress och påfrestningar inom livets olika områden. Du ska upptäcka att och hur du kan släppa in mer lugn, energi och livsnjutning i ditt liv. Allt med KBT och mental träning som grund. Du får redskap för att bättre kunna stå emot stress och återhämta dig mellan varven. Räkna med höjd livskvalitet och balans i livet.

Läs mer om Slutstressat

Mindfulskolan

MindfulskolanMindfulskolan är en utbildning i avslappning och mindfulness. Mindfulness och avslappning/mental träning är kraftfulla komplement till varandra och ger dig en spännande plattform att utgå ifrån för att höja din livskvalitet och skapa ett närvarande liv med balans och medvetna val. Både avslappning och mindfulness är förhållningssätt som erbjuder en väg till ökad tankeskärpa, balans i känslolivet och energipåfyllning för kroppen.

Läs mer om Mindfulskolan