Bildspel Närvaro

Nu ska du få träna dig på att vara här och nu genom att registrera din omgivning och vad som händer inom dig själv. Klicka igång bildspelet och följ med. Det rullar på av sig själv och din uppgift är att registrera omgivningen, dina känslor, tankar och förnimmelser utan att lägga någon värdering vid det du upptäcker.