Självbild | Självkänsla | SjälvförtroendeSjälvbild

Den viktigaste relationen du kommer att ha i ditt liv, är den du har med dig själv. Fungerar inte den så är det svårt att få andra relationer att fungera. Det är viktigt att du lär känna dig själv, accepterar det du ser och sedan gör något åt det du vill förändra.

Din inre bild

Din självbild är en sammanfattning av hur du ser på dig själv. Den beskriver alla delar av din personlighet och ditt sätt att förhålla dig till omvärlden. Även om du inte vill eller kan se det, även om bilden kan vara otydlig och svårfångad så har du i ditt inre en väldigt exakt bild av vilken slags person du är och vad du kan.

Självförtroende

Självförtroendet är uppfattningen som du har om din egen förmåga inom olika områden. Självförtroendet kommer med dina prestationer. Du kan känna stort självförtroende i vissa situationer och inget alls i andra.

Självkänsla

Självkänslan har med din känsla för dig själv att göra. Den är grunden för dina tankar om dig själv. Självkänslan växer sig stark genom att du blir sedd och bekräftad och utvecklas genom din uppfattning att du duger som du är. Den påverkas inte nämnvärt av prestationer.

Orättvis jämförelse

Hur du ser på dig själv beror på de positiva eller negativa reaktioner du fått av andra under livets gång. Ingen är född med en negativ självbild, våra bilder har målats på vägen genom livet. Motiven har vi främst hämtat från de tolkningar vi gjort under vår uppväxt, när vi var som mest mottagliga.

Det vanliga är att vi stirrar oss blinda på de sidor som vi uppfattar som negativa. Vi gör dessa alldeles för betydelsefulla, istället för att njuta av de sidor, egenskaper och föreställningar om oss själva som vi är helt nöjda med. Dessa är så lätta att bara ta för givet. Till råga på allt har vi en förmåga att jämföra våra negativa sidor med andras bättre, och det är ett mycket orättvist sätt att bedöma sig själv. Om du inte tror på dig själv gör ingen annan det heller.

Risk att bli stöddig?

Ett stort hinder för utveckling är problemet att inte våga och att inte våga är förknippat med dålig självkänsla. Om du bara har ditt värde i det du gör, åstadkommer, så blir ju dina misstag förskräckligt allvarliga. Då kan du inte tillåta dig att misslyckas.

Är inte risken stor att du blir självupptagen och stöddig när du jobbar för att öka din självkänsla och ditt självförtroende? Nej! Självupptagenhet och stöddighet är ofta tecken på en svag självbild, det är för att dölja osäkerheten som stöddigheten visas. Ett gott självförtroende och en god självkänsla skapar en inre säkerhet som inte behöver demonstreras, den syns och märks ändå.

Du kanske också vill läsa om:

  Alarmsignaler för en svajig självbild 

  Tips för självbildsputs

  Testa din självbild

Ladda hem en app eller flera

Om du vill bli bättre på att se ditt eget värde och att göra bra ifrån dig då kan du ta hjälp av en app. Prova gärna − Bra Nog , Bara vara jag, Avslappning & Mental träning− de finns både för iPhone och för Android.

”En perfekt app för mig, tack Eva det känns som om den var specialgjord för mig. I ditt sällskap känner jag mig verkligen ”unik, värdefull och viktig”. :) Nu fattar jag skillnaden mellan självkänsla och självförtroende och förstår att fylla på med din hjälp.”
Maggan

Ladda ner Bra NogBra Nog

 Android − Ladda ner från Play butiken  iPhone/iPad − Ladda ner från Appstore

Ladda ner Bara vara jagNå dina mål

 Android − Ladda ner från Play butiken  iPhone/iPad − Ladda ner från Appstore

Ladda ner Avslappning & Mental träningAvslappning och Mental Träning

 Android − Ladda ner från Play butiken

 iPhone/iPad − Ladda ner från Appstore 

 

Gå vidare här

En utbildningen där du får putsa på din självbild, förstå hur självkänsla känns och vad det tillsammans med självförtroende kan göra för dig.  Du får jobba med det bästa ur NLP, KBT (kognitiv beteendeterapi) och mental träning. Det här är en webbutbildning med dokumenterat goda resultat.

   Självbildsskolan