Läs igenom avtalet och klicka sedan på ja-knappen längst ner för att acceptera villkoren. För att kunna beställa utbildningen måste du godkänna det.

Avtal

AB Utbildning & Co följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Policyn gäller i alla sammanhang – när du besöker vår hemsida, använder någon av våra tjänster där och när du mejlar oss. Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon eller när du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Du hittar den här.  https://www.utbildning-co.se/gdpr

Genom att beställa produkter eller använda de tjänster vi har accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Allmänt

Endast den som är registrerad användare har rätt till utbildningen. Användaren är ansvarig för att lösenord och användaridentitet förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av det. Vi spar inga lösenord utan att de först krypteras separat. Detta innebär att ingen, inte ens vi själva, någonsin kan få fram ett lösenord som du angivit för ditt konto. Ett förlorat lösenord måste därför alltid ersättas med ett nytt.

AB Utbildning & Co har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra din användaridentitet och lösenord. Vi förutsätter att du har nödvändig utrustning för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

Titta gärna in på Konsumentverkets webbplats för att se hur konsumentlagen reglerar köp via Internet.

Ansvar

AB Utbildning & Co är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Du får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för AB Utbildning & Co eller någon annan.

AB Utbildning & Co är inte heller skadeståndsskyldigt om någon oberättigad skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Användaren skall hålla AB Utbildning & Co skadelös för krav riktade från tredje man pga användningen av tjänsten.

AB Utbildning & Co tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i vårt program.

AB Utbildning & Co tar inte medicinskt ansvar för användarens hälsa, utan uppmanar alla användare med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida programinnehållet är relevant för hälsosituationen.

Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddat och tillhör AB Utbildning & Co. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från AB Utbildning & Co.

Användare får dock göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

Cookies

Självbildsskolan använder sig av cookies för att hålla reda på inloggade elever. För att kunna logga in och använda programmet får du alltså inte blockera "session cookies" från Självbildsskolan. Läs mer här om hur vi använder cookies. https://www.utbildning-co.se/cookie-info

Betalning och avtalstid

När du registrerar dig för webbprogrammet anges betalningssätt - swish eller faktura. Du kan börja utbildningen så snart registrering skett. Kursmaterialet, bok & cd-skiva skickas snarast efter registrering. Licensen gäller i 9 månader från registreringsdatum.

I och med att du registrerar dig och skickar iväg beställningen har avtalet accepterats.

Godkänner du dessa villkor?
Ja, jag godkänner avtalet