Avslappning - en väg till plushälsa

Plushälsa − full hälsa är att ha en bra balans inom livets alla områden; fysiskt, psykiskt och socialt. Avslappning är en väg till plushälsa och en undersökning som jag gjorde i mitten på 90-talet visar att ju längre avslappningsträningen pågår desto fler vinster finns att hämta hem.

Det är många som börjar bry sig om sin hälsa och sitt välmående först när de är på väg att klappa ihop. Det är först då motivationen kommer till förändring på olika plan. Det är synd för livet kan se annorlunda ut när vi införlivar meningen med plushälsa i våra liv. Om vi ändrar vårt tankesätt och vår inställning till vår egen förmåga och vårt eget ansvar att förändra, förbättra och utvecklas inom hälsans områden så har vi massor av vinster att hämta.

Jag vill presentera två begrepp − nollhälsa och plushälsa.

Illustrationer copyright Gunilla Wolde

Tänk dig en horisontell linje som representerar hela skalan mellan sjukdom och välbefinnande så att hälsan blir bättre ju längre ut till höger du kommer. En för tidig död kan ligga allra längst ut till vänster och alldeles bredvid kan en allvarlig sjukdom eller svår invaliditet ligga. Längre åt höger möter vi smärre åkommor och handikapp och därefter olika symtom som ont lite varstans, dålig ork osv.

Hälsa är ingen slutpunkt

Ännu längre till höger har vi tecken som vi kanske inte ens är medvetna om men som en utbildad specialist skulle kunna upptäcka. Det skulle kunna vara för många vita blodkroppar i blodet. Slutligen har vi ett ställe på linjen som ligger längst till höger där alla sjukdomar, krämpor, symtom och tecken har försvunnit. Är detta hälsa? Ja, det är många som definierar hälsa på det sättet och för de allra flesta slutar linjen här.

Illustrationer copyright Gunilla Wolde

Ständig utveckling

Det är synd för då bortser vi ifrån det som kan ligga ännu längre till höger, nämligen plushälsan. Det mest givande vore att sätta målet till den högra ändpunkten (plushälsan) och att ständigt se till att försöka utvecklas mot bättre hälsa och ökat välbefinnande. I stället för att vänta på motivationen som brukar komma när dåligt mående har blivit en oönskad vardag. Det finns en uppsjö av möjligheter att förbättra sin hälsa. Det gäller att hitta sätt som vi trivs med. Ett av mina egna favoritsätt är avslappning!

I mitten på 90-talet gjorde jag en undersökning med ett par hundra personer som gått på avslappningsträning hos mig. Jag var intresserad av varför dessa personer ville lära sig avslappning och om de fick de vinster de förväntade sig.

Långsiktig träning ger effekt

Att minska stress, bli av med olika värktillstånd och sömnproblem, var för de flesta som ingick i studien anledningen till att lära sig avslappning. Över 90 % av deltagarna upplevde att de fått det resultat de önskade med hjälp av avslappningen.

Efter en tid märkte närmare 95 % andra effekter och förändringar hos sig själva som de ville tillskriva avslappningsträningen. Det handlade då om sådant som att må bättre psykiskt och fysiskt / lärt känna mig själv bättre / tryggare med mig själv / jämnare i humöret / mera arbetslust / omgivningen märker att jag är positivare och gladare än förut / ärligare mot mig själv och andra, säger det jag vill / tar lättare på saker / mer kreativ / barnen tycker att jag blivit snällare.

Personerna som ingick i studien fick fylla i ett stresstest vid tre olika tillfällen. Det var stor skillnad i upplevd stress mellan de som fortsatte träningen och de som slutade efter en tid. Detta visar att vi behöver ha en kontinuitet i vår träning för att bevara en låg stressnivå och må bra. Det är regelbunden träning över en längre tid som ger bra resultat.

Ladda hem en app

Ta hjälp av en av mina appar – Plushälsa – för att toppa din hälsa, ditt mående och välbefinnande. Den finns för både iPhone och Android. 

 

Plushälsa

 Android − Ladda ner från Play butiken  iPhone/iPad − Ladda ner från Appstore


Beställ CD eller MP3

CD-skivan "Läk dig till plushälsa" innehåller fler övningar och du kan även få övningarna som mp3-filer.